เชิญชวนเยาวชน ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำหนังสั้น มาเข้าร่วมกิจกรรม PATTAYA Film Camp ครั้งที่ 3

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เชิญชวนเยาวชน ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำหนังสั้น มาเข้าร่วมกิจกรรม PATTAYA Film Camp ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567

#เงื่อนไขการรับสมัคร

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี
  • ระยะเวลาการสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
  • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของทีมเท่านั้น (ทีมละ 2 – 5 คน)
  • ประกาศผล ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567
  • ควรมีอุปกรณ์พื้นฐานอาทิเช่น Smart Phone, Computer Notebook เป็นพื้นฐาน และ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง
  • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pattaya Film Camp ครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการการจัดในครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ณ Aiyara Palace Hotel Pattaya (โรงแรม ไอยรา พาเลส พัทยา) ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • อนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรม สามารถนำผลงานจากการอบรมไปเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัคร จะต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
  • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#ประโยชน์ที่จะได้รับ

ร่วม Workshop กับผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์มากฝีมือ ที่จะมาสอนน้อง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ภาพยนตร์ ที่มีความฝันอยากทำงานในสายงานการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) ต้องการค้นหาตัวตน กับกิจกรรมดี ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม และลุ้นเงินรางวัลจากการประกวดผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฟิล์มแคมป์ ครั้งที่ 3  รวมมูลค่า 20,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  ป๊อป Tel. 065 381 6169 / E-Mail :  pattayafilm.dasta@gmail.com

สนใจสมัครร่วมกิจกรรมคลิ๊กเลย

เกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฟิล์มแคมป์ ครั้งที่ 3

เงื่อนไขการรับสมัคร

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี
– ระยะเวลาการสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
– รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของทีมเท่านั้น (ทีมละ 2 – 5 คน)
– ประกาศผล ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2567
– ควรมีอุปกรณ์พื้นฐานอาทิเช่น Smart Phone, Computer Notebook เป็นพื้นฐาน และ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง
– การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pattaya Film Camp ครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการการจัดในครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
– ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ณ Aiyara Palace Hotel Pattaya (โรงแรม ไอยรา พาเลส พัทยา) ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
– อนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรม สามารถนำผลงานจากการอบรมไปเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
– หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัคร จะต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลงานที่ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

– ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
– Link หนังสั้นหรือผลงาน ที่ผู้สมัครส่งให้ทางคณะกรรมการพิจารณานั้นจะต้องสามารถเข้าถึงเพื่อรับชมได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นอย่างน้อย
– ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้คณะกรรมการ

เกณฑ์การตัดสินผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นการตัดสินผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฟิล์มแคมป์ ครั้งที่ 3 เท่านั้น

การตัดสินผลงาน ( คะแนนเต็ม 100 )

– แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องข้องเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน
– เทคนิคของภาพยนตร์สั้น เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน
– การเล่าเรื่อง รูปแบบการดำเนินเรื่อง 25 คะแนน
– ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ ชัดเจน 15 คะแนน
– แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท