ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ “Pattaya City of Film”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ “Pattaya City of Film”

รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท : นายธานี เหมือนนุช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 20,000 บาท : นายทวิช จิตเที่ยง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท : นางสาววัชรา สุนทรศารทูล

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

ผู้ที่ได้รับรางวัลทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 7 วัน