เมืองพัทยาเยี่ยมชมเทศกาลภาพยนตร์ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 เมืองพัทยาโดยนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา และ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน YAMAGATA International Documentary Film Festival 2023 ตามคำเชิญของนายกเทศมนตรีเมืองยามากะตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้เข้าพบ Mr.Takahiro Sato นายกเทศมนตรีเมืองยามากะตะ และคณะ พร้อมหารือการดำเนินการของเมืองยะมะกะตะด้านเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเยี่ยมชมเทศกาลภาพยนตร์ รวมถึงสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองใสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกต่อไป