กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณโรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้เกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

ปัจจุบันกระแสความสนใจในการบริโภคสื่อบันเทิงออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การรับรู้และการบริโภคงานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงจากช่องทาง Platform ชั้นนำต่างๆที่ได้ความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น ยูทูป และ NetFlix เป็นต้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และที่ผ่านมาเมืองพัทยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับอีก 12 หน่วยงาน เพื่อผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ประเภทเมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) ของยูเนสโก ภายในปี 2570 และได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง

วันนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมเมืองพัทยาให้เป็นเป้าหมายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทั้งของไทยมรวมทั้งต่างประเทศ และบทบาทของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ต่างๆ อาทิ “บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย” และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา บรรยายพิเศษ ถึงความพร้อมของเมืองพัทยาที่จะผลักดันให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ โดยความร่วมมือระหว่างงานหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมเมืองพัทยาให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์/โทรทัศน์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในพื้นที่” และอีกหลายหัวข้อที่เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมเมืองพัทยาให้เป็นเป้าหมาย สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้งของไทย และต่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความสำคัญต่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั่วทุกมุมโลก