เมืองพัทยา และ อพท. หารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

สำนัก​งา​นพื้นที่​พิเศษ​ 3 นำโดย​ นายกฤษณ์​ ภูมิ​สุวรรณ​ รองผู้จัดการ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ หารือร่วมกับ นายเสรี​ จำปาเงิน​ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว​ เมืองพัทยา​ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) 

และหารือแนวทางการดำเนินโครงการ​ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหาร​การพัฒนา​พื้นที่​พิเศษ​เมืองพัทยา​และ​พื้นที่​เชื่อมโยง​ (2566-2570)​ ร่วมกับ นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา