เมืองพัทยา จัดกิจกรรมวันเด็กเแห่งชาติ 2024

🎡🎠นายกเมืองพัทยา จัดงานวันเด็ก เนรมิตเมืองพัทยาเป็นสวนสนุก 🥰💃🌼

13 มกราคม 2567นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดและอ่านสารกิจกรรมวันเแห่งชาติ โดยมีรองนายกเมืองพัทยาเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆ ปี ถูกบัญญัติให้เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเห็นความสำคัญของ “เด็ก” ซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น จึงได้มีการจัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเห็นบทบาทของตนเอง รู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม และบ่มเพาะให้เด็กได้ใช้บทบาทของความ “เป็นเด็ก” ให้เต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในกาลข้างหน้า ซึ่งวันเด็กในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 และคำขวัญวันเด็กในปีนี้ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ซึ่งเมืองพัทยาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนในจัดกิจกรรม

บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา เต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีเด็กๆ พร้อมผู้ปกครองทยอยเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งโชว์ไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ ที่ออกแบบมาให้มีรูปร่างและขนาดเสมือนจริง ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ภูเวียงโกซอรัส ขนาดยาว 12 เมตร ไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ถูกค้นพบจากจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย , คามาราซอรัส ขนาดยาว 10 เมตร , ทีเร็กซ์ และชุงกิงโกซอรัส , มาพร้อมกับกองทัพเหล่าฮีโร่ มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

โดยนายกฯ ได้ร่วมมอบของรางวัลให้กับเยาวชนที่มีจิตสำนึกที่ดีกิจกรรมเด็กดี “วันเด็กปลอดขยะ” นอกจากนี้ยังได้เปิดห้องทำงานของนายกเมืองพัทยา ให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมห้องทำงาน พร้อมได้พูดคุยสอบถามเด็กและเยาวชนอย่างเป็นกันเอง

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์

ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์

ภาพ : นางสาวชินานาง ชุ่มเชื้อ

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

ส่วนอำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา