เชิญชวนเยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ เข้าร่วมกิจกรรมPattaya Film Camp ครั้งที่ 2

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากทำงานในสายงานการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) ต้องการค้นหาตัวตน กับกิจกรรมดี ๆ ไม่จำต้องมีพื้นฐาน ขอแค่มีใจรักก็สามารถเข้าร่วมได้

เกณฑ์การรับสมัคร

– รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 22 ปี เท่านั้น

– รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของทีมเท่านั้น (5 คน : 1 ทีม)

– มีอุปกรณ์พื้นฐานอาทิเช่น Smart Phone, Computer Notebook เป็นพื้นฐาน และ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง

การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pattaya Film Camp #2 นั้นเปิดรับจำนวน 8 ทีมเท่านั้น (ทีมละ 5 คน) โดยผู้ที่ส่งใบสมัครด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนก่อน จะได้รับสิทธิ์ก่อน

– การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pattaya Film Camp #2 ของคณะกรรมการการจัดในครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

– ระยะเวลาการสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 เมษายน 2566 เท่านั้น

-กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2566

สมัครได้ที่ https://forms.gle/CXUZbYisyi5ggugn8