เมืองพัทยา บูรณาการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 พร้อมหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก ครั้งที่ 1 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ.ดร. อนุชา ทีรคานนท์ คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวิตรี สุวรรณสถิต ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม และทีมงาน บริษัท วันเดอเรอร์ พิคเจอร์ จำกัด และ บริษัท เรติน่าฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด ที่ถ่ายทำหนังในพื้นที่เมืองพัทยา มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้ทราบถึงผลประโยชน์และกระทบของการขับเคลื่อนมุ่งสู่เมืองภาพยนตร์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนในพื้นที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนก้าวสู่เมืองแห่งภาพยนตร์ และจะสามารถสร้างรายสู่ชุมชนได้อย่างไร เพื่อร่วมกันการแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของยูเนสโกที่ยั่งยืนต่อไป